ZA HUDBOU DO POHÁDKY


České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, 118 00 Praha - Malá Strana

Vydejte se s námi do pohádky, zjistěte více o výstavě Hudba a pohádka. Co se stane, když se nechá klasickou českou pohádkou inspirovat hudební skladatel, knižní ilustrátor nebo loutkář? A které pohádky přímo s hudebními motivy pracují? Výstava zve do světa plného příběhů, „vážné“ hudby i filmových písniček. Program obsahuje komentovanou prohlídku výstavy Hudba a pohádka, cestou od pece hloupého Honzy přes tajuplný les, vodní říši, peklo až do královského zámku. Součástí programu je tvořivá dílnička pro děti, během níž si mohou vytvořit korunky
jako princ či princezna, dračí oči nebo si nakreslit vlastní erb.

Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ / Délka: 90 min / Vzdělávací obor: Dítě a svět, Hudební výchova, Člověk a jeho
svět, Vlastivěda, Historie / Klíčová slova: pohádka, hudba, tvorba, dílna, tradice, emoce, prožívání / Výstupy –
žák: získá nové znalosti díky prohlídce výstavy, podpoří kreativitu díky tvorbě předmětů v dílničce / Cena: 80
Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: musicmuseum_pr@nm.cz,
tel.: 257 257 738

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí