Za poznáním a vědou do muzea - interní programy


Muzejní výukové programy díky možnostem, které skýtá zázemí muzea, přináší netradiční propojení netradičních témat z různých oborů. Přednášky jsou nabízeny v standardní délce 2-3 vyučovacích hodin dle typu programu.

KAM HORNÍK NEMŮŽE, TAM NASTRČÍ PERMONÍKA
Těžba a zpracování stříbrných rud na Jihlavsku ve 13. a 14. století.

ABC ARCHEOLOGIE
Objevení archeologického nálezu, jeho zdokumentování a uložení do muzejních sbírek.

SVĚT POD NÁMI
Geologický vývoj Českomoravské vrchoviny, významné regionální mineralogické lokality a minerály.

KŘEHKÉ VZTAHY V PŘÍRODĚ
Ekologie jako věda o vztazích organizmů a prostředí - zaměřeno na region Českomoravské Vrchoviny.

PŘÍRODNÍ KLENOTY JIHLAVSKA
Botanicky významné lokality a druhy na Jihlavsku i v oblasti Kraje Vysočina.

ŽIDOVSKÉ ŠLÉPĚJE V DĚJINÁCH JIHLAVSKA
Historie židovských obyvatel v Jihlavě od založení města do období druhé světové války.

KRAJEM, KROJEM, HUDBOU, TANCEM
Etnologická exkurze do jazykových, krojových, zvykových a hudebních specifik regionu.

GUSTAV MAHLER A JIHLAVA - HUDBA V ULICÍCH
Mahlerova hudba - poslechy; město v odbobí Mahlerova pobytu v Jihlavě a dobový kontext.

NENÍ PAMÁTKA JAKO PAMÁTKA
Vývoj architektury v českých zemích i v regionu - období od 12. do 21. století.

KŘÍŽEM KRÁŽEM MUZEEM
Historie, struktura a odborná muzejní činnost zábavnou formou.

BUDUJEME NOVÝ SVĚT
Události v Jihlavě a v celém Československu v období let 1946-1968.

 

Více informací na http://muzeum.ji.cz
 

Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava Masarykovo nám. 55 Jihlava 586 01

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz
webové stránky: http://muzeum.ji.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí