Za zvířátky na dědinu


Program určený dětem navštěvující mateřské školy. Při procházce Valašskou dědinou se seznámí nejen se zvířaty, která Valaši dříve chovali, ale také s užitkem, který poskytovala zdejšímu obyvatelstvu. Procházka je zakončena tvořivými aktivitami.

Délka pořadu: 90 minut

Cílová skupina: MŠ, 1. třída ZŠ

Počet osob ve skupině: max. 20

Rezervace termínů: pouze pomocí online formuláře na www.vmp.cz - výchovně vzdělávací pořady

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

e-mail: poncikova@vmp.cz
webové stránky: www.vmp.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí