Zakladatel Karel IV.


K letos připomínanému výročí narození Karla IV. se připojujeme lekcí, která si všímá zakladatelských aktivit panovníka hlavně v oblasti architektury a umění. Připomeneme si různé slavné stavby, jejichž vznik Karel inicioval, s těsnou návazností na další umělecká odvětví. Typově je zakladatelské dílo Karlovo velmi rozmanité a široké. Přiblížíme si palác a katedrálu na Pražském hradě, kamenný most, univerzitu, kláštery i kostely, celé Nové město pražské, ale i hrady Karlovy po celé Římské říši – neopomeneme ani jeho slavný Karlštejn. Pracovní list.

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek

e-mail: info@muzeumbeskyd.com
webové stránky: www.muzeumbeskyd.com
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí