ZÁKLADNÍ PROGRAM pro 1. - 3. třídu ZŠ a MŠ


Jak se vyrábí bota? Jak se peče chleba? Žáci se na základě vlastního objevování a bádání seznámí s některými postupy výroby. Důraz je kladen na získání osobitých zkušeností a zážitků z kontaktu s řemesly. Pod vedením lektora, ve spolupráci s učitelským doprovodem, budou pracovat s autentickými předměty, materiály, připravenými pracovními listy a obrazovými materiály. Pracovní listy si žáci odnesou do školy či školky, kde s nimi mohou dále pracovat a připomínat si tak získané informace. Cílem programu je rozvíjet úctu k lidské práci a vzniklým hodnotám. Program svou náplní podporuje znovuoživení řemesel a zaměřuje se na rozvíjení jejich společenské prestiže. Při programu jsou využity metody objektové učení, kritické myšlení, aktivní skupinové vyučování, práce s textem, obrazem a zážitková pedagogika. Více na http://www.muzeumremesel.cz/aktualita/vyukove-programy-pro-skoly-zs-ms

Muzeum řemesel Letohrad

Muzeum řemesel Letohrad Nový dvůr 143 56151 Letohrad

e-mail: letohrad@muzeumremesel.cz
webové stránky: www.muzeumremesel.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí