Základy animovaného filmu


Vhodné pro děti od 10 do 100 let
Čas: 90-120 minut

Účastníci programu se seznámí se základními typy filmových animací a s principy tvorby animovaných filmů. Dozví se, jak animovaný film vzniká a poté si vyzkouší základní technologické postupy jeho výroby. Pro tento program je nutné mít „chytré telefony” s nainstalovanou aplikací pro tvorbu animací, kterou lze stáhnout přímo v MLK. Cílem tohoto programu je osvojit si základy práce animátorů na jednoduchém filmovém cvičení (nevytváří se animovaný film se smysluplným příběhem). Na konci programu si jednotlivá cvičení promítneme na plátně a lektor dětem poskytne zpětnou vazbu.

Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: tereza.nadvornikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí