Záslužné jest stavět město


Dozvím se, za jakých okolností byla ve středověku zakládána města. Pochopím, jak středověké město fungovalo, seznámím se s jeho obyvateli, vzhledem a infrastrukturou. Dozvím se, jaké instituce a úřady ve městě sídlily. Seznámím se s typologií měst. Porovnám vznik evropských středověkých měst s naprosto výjimečným způsobem založení města Tábora. Stručně se seznámí s jeho historií. Na příkladu historického Tábora si ujasním obranné prvky města a způsob hájení středověkého města i s příklady největších hrozeb pro obránce.

Klíčová slova: typologie měst, lokátor, kolonisté, patron, donátor, vzhled středověkého města, obrana města, obyvatelé středověkého města, městské instituce, obrana města, historie města Tábora.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: kultura středověké společnosti, struktura středověké společnosti

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané

Metody práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků, řešení problémového případu, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem.

Lektorské programy trvají 90 minut a je nutné skupinu předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334), a to ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 30,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.

Husitské muzeum v Táboře

nám. Mikuláše z Husi

e-mail: nimrichtrova@husitskemuzeum.cz
webové stránky: www.husitskemuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí