Země na obzoru - objevujeme Ameriku


Program navazuje na další RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura. Program je vhodný rovněž pro MŠ (děti předškolního věku), ZŠ 1. stupeň, víceletá gymnázia a SŠ. Nový výstavní projekt Dětského muzea MZM přibližuje historii a kulturu zaniklých předkolumbovských civilizací na americkém kontinentu. Zábavnou a hravou formou se dětský návštěvník seznámí s řadou zajímavých národů, jakými byly Mayové, Olmékové, či Toltékové z oblasti Mezoameriky, ale také s kulturou Nazca, Moche, Muiskové a Inkové z oblasti centrálních And. Můžeme zde obdivovat astronomické a matematické znalosti indiánů, jejich působivou architekturu, duchovní svět, ale také řemeslné a umělecké dovednosti. Díky poutavým animacím si prohlédneme některá mayská města,  maysko-toltécký komplex Chichén Itzá se slavnou Kukulkanovou pyramidou při období slunovratů a v době  rovnodennosti a další rekonstrukce staveb v původním vzhledu, v barvě. Součástí animace je také prezentace hřiště pro míčové hry s ukázkou, jak hra probíhala. V neposlední řadě se také dozvíme, zda skutečně existuje legendární říše El Dorado. Pozornost výstavy je rovněž zaměřena na proslulé objevitele a dobyvatele a jejich zámořské cesty. Kromě Kryštofa Kolumba se představí Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Fernão de Magalhães či Amerigo Vespucci. Můžeme se ocitnout i na palubě Kolumbovy lodi Santa Maria a na chvíli se vrátit do doby před 523 roky, kdy italský mořeplavec Kryštof Kolumbus 12. října doplul se svými loděmi k Bahamským ostrovům a přistál na americkém kontinentu. Pomyslně se tak přeneseme do okamžiku prvního setkání lidí Starého a Nového světa, odlišných civilizací, které se dosud vyvíjely nezávisle jedna na druhé. Součástí výstavy jsou repliky předmětů na dosah, interaktivní činnosti a didaktické hry. Každý dětský návštěvník ke vstupence obdrží zábavného průvodce výstavou plného hádanek, úkolů a zajímavostí. Pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním jsou ve výstavě připraveny taktilní předměty, zejména archeologické reprodukce včetně popisků a textů v Braillově písmu.  Výstavu doprovází celá řada programů nejen pro rodiny s dětmi – výtvarné workshopy, výukový program pro školy a volnočasové organizace a besedy s promítáním pro širokou veřejnost.

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí