ŽIVOT OD JESKYNÍ DO KORUN STROMŮ


Žáci budou objevovat různá přírodní prostředí, která dokládají význam Slunce a jeho světla jako jedné ze základních podmínek pro život na planetě Zemi. Výstava představí uspořádání živého světa a vzájemné vztahy organismů v přírodě. Na několika typech ekosystémů se představí typické skupiny organismů, s jejich společnými znaky, i s těmi, které se v různých prostředích liší. Široká škála exponátů neopomene houby, vybrané zelené rostliny (např. obiloviny), hmyz ani obratlovce. Kromě recentní živé přírody nebude chybět ani část paleontologická a vybraná část přírody neživé. Lze objednat jako komentovanou prohlídku na 45 minut nebo jako lektorovaný program s pracovními listy na 90 minut.

Cílenost: 6.–9. třída ZŠ / Délka: 90 min / Vzdělávací obor: Přírodopis, Environmentální výchova / Klíčová slova: světlo, Slunce, ekosystém, hmyz, obratlovci, čtvrtohory / Výstupy – žák: chápe klíčovou roli slunečního světla v životě rostlin a zvířat; seznamuje se s příklady ekosystémů a jejich typických obyvatel; roztřídí organismy do systematických skupin / Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: http://rezervace.nm.cz/, tel.: 224 497 443

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí