ZVÍŘATA NAD PRAHOU


Děti se seznámí s příběhem o Noemovi, výstavní podlaží Nové budovy se stane bájnou archou a společně poznávají rozmanitosti jednotlivých zvířecích druhů a jejich prostředí. Důraz je kladen na pozorování, formulování názoru, jaká jsou vystavená zvířata, správné pojmenování jednot­livých částí těla, určení barevnosti či velikosti, následné srovnávání zvířat mezi sebou. Jednotlivá zastavení jsou strukturována jako prohlídka jednotlivých částí archy. Zmiňovány jsou potřeby zvířat a ty následně dávány do souvislosti s potřebami lidí. Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy. Lektorovaný program vč. pracovních listů k dispozici i v anglickém jazyce.

 

Cílenost: MŠ, 1. třída ZŠ / Délka: 60 min / Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět / Klíčová slova: zvíře, srst, barva, pestrost, tvar, archa, loď / Výstupy – žák: uvědomuje si pestrost, rozmanitost a neustálou proměnu přírody; rozlišuje nutnost ochrany zvířat i rostlin / Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí